Kılıç Ali Paşa Kimdir? PDF Yazdır E-posta
Çarşamba, 24 Mart 2010 16:00

Kapudan-ı Derya Kılıç Ali Paşa

Bir Osmanlı Paşası olan Kılıç Ali Paşa, aynı zamanda döneminin en önemli deniz bilginlerinden olup, Yavuz Sultan Selim Han, Kanuni Sultan Süleyman Han, II.Selim Han ve III. Murad Han dönemlerinde Osmanlı İmparatorluğu’na hizmet etmiştir.

Tarihe damgasını vuran şahsiyetler olan Barbaros Reis ve Turgut Reis in yanında eğitim görmüş, Turgut Reis le nice galibiyetleri paylaşmış,  sonrasında yine  Turgut Reisle birlikte Osmanlı donanmasında resmi olarak göreve başlamıştır.

1551’de Fenerli Kaptan,1560’da Bahriye Sancak Beyi rütbesiyle İzmir Valisi, 1565’de Malta kuşatmasına katıldığı zaman İskenderiye Valisi olmuş, bu kuşatmada Turgut Reis şehit olunca Bahriye Beylerbeyliği rütbesiyle Trablusgarp Genel Valiliği ünvanına hak kazanmıştır.

1570’de Mata donanmasını bozguna uğratıp, Kıbrıs’ın fethine iştirak ettikten sonra Cezayir Genel Valisi seçilen Kılıç Ali Paşa, 1571’de İnebahtı savaşında gösterdiği üstün cesaret ve maharetiyle donanmayı kurtararak düşmana ağır zayiat verdirdiği için Kapudan-ı Derya’lığa getirilmiş ve 1587’de vefatına kadar 16 yıl Kapudan-ı Deryalık makamında kalmış, bu süre içinde de Osmanlı donanmasını cihanın en büyük deniz kuvveti haline getirmiş ve bunu muhafaza etmiştir.

Yenilgi nedir bilmeyen, en Kılıç Ali Paşa, Türk Osmanlı devlet adamları ve özellikle Türk denizcileri arasında sanata karşı olan zevki ve derin ilgisiyle de müstesna bir yerdedir. Kumandasındaki donanmaya ait kadırgaların ve diğer bütün gemi ve öteki savaş aletlerinin mutlaka en iyi ve en mükemmel şekilde olmasını istediği gibi, yapılmasına lüzum hasıl olan her şeyin de mutlaka en iyisinin yapılmasını özlemiş, istemiş ve yapmıştı.

Sanata verdiği önem kadar Medrese de yetişen öğrencilere de ayrı bir ehemmiyet göstermiş, cami imam ve müezzinlerine, hatiplerine, vaizlerine her bakımdan en üst derecede destek olabilmek adına gayretlerinde ihmalkarlığa asla yer vermemiştir.

Bugün için bıraktığı eserler arasında büyük tip harp gemilerinin inşaası için genişletilmiş İstanbul Tersanesi’ni, sarayda Padişah için yaptırdığı hamamı, zevcesi Selime Hatun adına Fındıklı’da yaptırdığı Selime Hatun Camii namındaki mescidi ve daha pek çok sanat mahsulü hizmetleri olmakla beraber özellikle kendi ebedi istirahatgâhınında bulunduğu Tophane’deki muazzam Camii ve Külliye’si bir başyapıt niteliği taşımaktadır.

 

 

Cuma, 27 Nisan 2012 11:45 tarihinde güncellendi